Bilişim Suçları – Erişimin Engellenmesi

Erişimin Engellenmesi Kararı Nasıl Alınır? Fiziken yaşadığımız dünyada sınırsız bir özgürlük ortamı olmadığı gibi internet dediğimiz sanal alemde de sınırsız bir özgürlükten söz edilemez. İnternet hayatımıza son 20-30 yıl içerisinde girmiş ve sınırsız bir özgürlük alanı gibi algılanmıştır. Ancak şu an geldiğimiz yer itibariyle hiç kimse hukuk kuralları dışında bir özgürlüğü savunamamaktadır. Çünkü hemen hemen [...]